Pollumajandustootja uhekordne pangakonto

Kohustus hoida kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kassaaparaadis elektroonilise vahendi kaudu arvestust tegeleb kõigi ettevõtjatega, kes tegelevad finantstegevusega ning pakuvad suurepäraseid ja abistavaid registrijärgsetele ettevõtetele ja kindla maksumääraga põllumajandustootjatele. Maksutaskude raudteed rakendatakse järk-järgult.

Viieteistkümnenda aasta viieteistkümnendal aastal tühistas seadusandja ettevõtjate tagasiastumise kohustuse pidada elektroonilisi dokumente üksustele, kelle hulgas ta märkis eeskirjade rasket rikkumist. Need rikkumised puudutasid peamiselt kampaaniate tegeliku käibe alahinnangut, mis toimus vastavalt kahekümne tuhande käibe ulatusele, ning mille puhul ei järgitud kohustust pidada postkasti kaudu õnne ja teenuseid käsitlevaid dokumente ning laekumiste haldamist selle kaudu. Rahandusministeeriumi sõnul olid tööstusharud, mis kõige sagedamini selle käitumismudeli all kannatasid, autoseminarid, sõidukite diagnostikajaamad, arstid, hambaarstid, juuksurid ja sööklad, mis on tehtud haridusasutustes ja mida haldavad need asutused. Seadusandja väidab ka, et kõigi majandusüksuste, kes osutavad teenuseid ilma registreeritud finantstegevuseta tarbijate olukorrale, registreerimine ühekordse maksumuse puhul on oluline samm läbipaistvuse ja konkurentsivõime suurendamise projektis turul ning lisaks tagab nende õiguste parem ja parem rakendamine tarbijate kohtus. Vastavalt käesoleva määruse neljandale reeglile olid rehvide asendamise, tehniliste küsimuste ja konsultatsioonide ning maksunõustajate, juuksurite ja kosmetoloogide teenust osutavad rajatised kohustatud kassaaparaadi koheselt paigaldama koos 2000. aasta jaanuari esimese, seitsmeteistkümnenda, päevaga. Muudel juhtudel on erieeskirjadega hõlmamata ettevõtjatel aega, mis on kaks kuud alates kahekümne tuhande piirmäära ületamisest kassaaparaadi paigaldamiseks.